PODMÍNKY KAMPANĚ "FERRATUM CREDIT AŽ 80.000 KČ NA 30 DNŮ ZDARMA"

Chcete si půjčit až 50.000 Kč úplně zdarma?
Edit Title/Image
 

Trvání kampaně

Kampaň trvá od 1. ledna 2019 až do odvolání.

 

Organizátor

Kampaň je organizována společností Ferratum Bank p.l.c., ST Business Centre, 120 The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta dále jen „Organizátor“. Kontakt: info@ferratumbank.cz

 

Způsobilost a účast v kampani

Kampaň je určena pro osoby s trvalým pobytem na území České republiky. Kampaně se nesmí účastnit zaměstnanci společnosti Ferratum Bank p.l.c. Kampaň může využít každý zákazník, který dosud nevyužil produkt Ferratum Credit. V případě, že zákazník požádá o otevření produktu Ferratum Credit v době trvání kampaně, nebudou mu prvních 30 dnů účtovány denní úroky, ani poplatek za čerpání pro první výběr. V takovém případě zaplatí zákazník za 30 dnů přesně takovou částku, kterou si půjčil. Může samozřejmě využít také úhradu pouze minimální měsíční splátky dle informací na faktuře.

Účast v kampani probíhá na oficiálních internetových stránkách Organizátora podle pokynů uvedených na stránce https://www.ferratum.cz/ferratum-credit-kampan. Účast v kampani je podmíněna vyplněním žádosti o půjčku Ferratum Credit na www.ferratum.cz.

 

Ochrana osobních údajů

Osoba zúčastněná na této kampani dává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti Ferratum Bank p.l.c. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje poskytnuté při účasti na této kampani nebudou poskytovány žádné třetí straně. Mohou být však použité pro budoucí marketingové kampaně, dal-li k tomu zákazník svůj souhlas.

 

Přijmutí pravidel a právo na změny

Účastí na této kampani přijímá zúčastněný oficiální pravidla kampaně. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel, v případě potřeby, bez dodatečné specifikace.

 

Povinnosti Organizátora a účastníka kampaně

Účastník si platí jakékoliv jiné náklady související s výhrou, jejím přijmutím nebo účastí na losování. Účastník kampaně bere na vědomí, že Organizátor je vyloučen ze všech povinností, které jsou způsobené nebo jsou reklamované, že byly způsobené účastí na kampani nebo tím, že převzal cenu. Účastník také bere na vědomí, že je Organizátor vyloučen ze všech povinností v souvislosti s následným využitím výhry, zjištěnými chybami a všemi povinnostmi týkajícími se jakékoliv škody způsobené účastí na kampani, přijmutím nebo využíváním výhry. Tato vyloučení z povinností neoslabují práva účastníka dané Zákonem o ochraně spotřebitele. Povinnosti Organizátora vůči účastníkům nepřekračují sumu nebo hodnotu z ceny uvedené v těchto pravidlech. Zúčastnění se účastí na této kampani zavazují, že budou dodržovat pravidla kampaně a rozhodnutí Organizátora. Organizátor má právo změnit pravidla oznámením na webové stránce soutěže.

 

Úloha Facebooku, Instagramu, Twitteru a Google Plus v soutěži

Kampaň a její výhra není žádným způsobem financována, podporována nebo vedená Facebookem, Instagramem, Twitterem nebo Googlem Plus.

Částka

Jsme transparentní, s produktem Ferratum Credit se tedy nemusíte bát žádných (ani skrytých) poplatků spojených s jeho využíváním. 
ČERPANÁ ČÁSTKA: 24500 Kč
CELKEM ZA 30 DNÍ (při získání úrokové sazby 5,75%): X
DENNÍ ÚROK (procentuální výše denního úroku od: 0.1890%): 69 Kč
POPLATEK ZA SJEDNÁNÍ A VEDENÍ ÚVĚROVÉHO ÚČTU: 0 Kč
POPLATEK ZA ČERPÁNÍ (jednorázový Poplatek za čerpání částky): 0 Kč
POPLATEK ZA PŘEDČASNÉ SPLACENÍ: 0 Kč
POPLATEK ZA ZMĚNU DATA SPLATNOSTI: 0 Kč
POPLATEK ZA SJEDNÁNÍ PLATEBNÍCH PRÁZDNIN: 0 Kč
RPSN (Denní úroky jsou již zahrnuty) od: 258.02%

Kalkulátor splátek