Poplatky za půjčku.

Ferratum si účtuje náhradu účelně vynaložených nákladů za týden po době splatnosti. V případě neuhrazení půjčky do 3 měsíců předáváme Vaši dlužnou částku inkasní agentuře, která si k dlužné částce připočítává své náklady. Pokud máte problém se splacením půjčky, raději kontaktujte náš zákaznický servis. Předejdete tak zbytečným starostem a ještě většímu dluhu.

Podrobnější informace najdete také v obchodních podmínkách společnosti Multitude Bank p.l.c.

 

 

Sorry, there are errors on the page: