Zásady ochrany osobních údajů.

Tímto souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v mé žádosti za účelem poskytnutí půjčky společností Ferratum Bank p.l.c. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Jsem si vědom/á, že svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů mohu kdykoliv písemně odvolat, mimo případů, kdy zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ustanovuje jinak.


Tímto souhlasím se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů (včetně, ale nikoli výlučně, jména příjmení rodného čísla, emailové adresy, IP-adresy a dalších údajů, které je možné získat z mého osobního bankovního účtu) v souladu s finským zákonem o ochraně osobních údajů (Finnish Personal Data Act (523/1999, Zákon) Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Jsem si vědom/a, že svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů mohu kdykoliv písemně odvolat, kromě případů, které zákon ustanovuje jinak.

 

 

 

Sorry, there are errors on the page: