Dluhová poradna pomáhá lidem v nouzi

Rychlé tempo zadlužování českých domácností je v posledních letech alarmující. Podle průzkumů téměř polovina Čechů splácí nějaký úvěr, přibližně třetina dlužníků přitom nemá zaměstnání. Nerozumné půjčování a řádné nesplácení dluhů může rodinu přivést až k existenčním problémům. Pro podobné případy finanční tísně jsou tu dluhové poradny. Pomáhají lidem, kterým dluhy přerostly přes hlavu.

Zbytečné úvěry, bydlení v drahém podnájmu, nulové finanční jistoty a absence finančního polštáře pro případ výpadku příjmů. Toto jsou nejčastější důvody, proč se lidé topí v bouřlivých finančních vodách, ve kterých do té doby proplouvali s větším štěstím než rozumem. Podle pravidelného každoročního měření European Money Week je finanční gramotnost Čechů spíše průměrná a naše znalosti se bohužel nelepší. Stále stejných výsledků dosahujeme i navzdory tomu, že se v posledních letech finančnímu vzdělávání věnuje poměrně velká pozornost napříč společností, především pak v médiích a v rámci školní výuky. Žijeme v době, kdy hypotéku či leasing na auto splácí valná část Čechů. Zadlužení se stalo znakem doby a životním stylem, navíc společensky akceptovaným. Problém je, že pokud se dostanete do potíží se splácením, už tolik společensky žádoucí to není. Nikdo vám nepomůže a jste na řešení sami, přičemž ztrácíte pro mnohé nálepku slušného člověka. V dluhové spirále může uvíznout kdokoli, riziko se netýká jen chronicky nezodpovědných osob. Stačí nešťastná souhra životních okolností a na problémy může být zaděláno. Co dělat v případě, že vám půjčky přerostou přes hlavu?

Cesta z dluhu existuje

Častým problém lidí, kteří se ocitli náhle ve finanční tísni, je, že svoji situaci podcení a dlouho se utěšují, že svým závazkům zvládnou dostát. Oddaluje se tak řešení problému a dluh neustále narůstá o další nezaplacené splátky, sankce apod. Připomíná to onu známou sněhovou kouli, která se valí a postupně na sebe nabaluje další a další vrstvy. Mnoho lidí požádá o pomoc až ve chvíli, kdy situace dospěje do krajních mezí, například do exekuční fáze. Na začátku přitom mohla stát drobná potíž s včasným zaplacením jedné splátky. Velkým problémem bývají také vysokonákladové mikro půjčky, drahé kreditní karty nebo dražší spotřebitelské úvěry. V případech nouze fungují i bezplatné právní poradny pro dlužníky. Exekutorská komora ČR spustila první dvě takové poradny v Praze a Brně už v roce 2009, od té doby přibyly pobočky i v dalších městech. Zaměřují se hlavně na rady týkající se exekucí, aby se dlužníci vyznali ve svých právech a povinnostech, ale i v právech a povinnostech samotných exekutorů. Obvykle je postup takový, že se dostupní odborníci zaměří na závazky s vysokými náklady, které jsou nejvíce likvidační. Zkoušejí, zda je nějaká šance na přeúvěrování, případně na vytvoření splátkového kalendáře. Na druhé straně se snaží hledat zdroje v rodinném rozpočtu. Zamýšlí se nad tím, zda připadají v úvahu nějaké možnosti vyšších příjmů přímo na straně dlužníka či v širší rodině. Zvažuje se také, zda je možné částečně zpeněžit nebo pronajmout majetek. Pokud nic nepřipadá v úvahu, obvykle dlužníkovi pomohou s přípravou návrhu na oddlužení. Dlužník však musí splnit podmínky pro oddlužení stanovené zákonem. Dluhové poradny nabízejí také poradenství v oblasti orientace v našem sociálním systému (dávky hmotné nouze, státní sociální podpora, příspěvek na péči, veřejné služby a veřejně prospěšné práce, podpora v nezaměstnanosti apod.) Součástí bývá také poradenství v oblasti vzdělávání. To se týká systému školství, možností získání kvalifikace a rekvalifikace nebo doporučení k výběru vhodného studia.

Sorry, there are errors on the page: