Finanční predikce útraty domácností v roce 2017

01.09.2021#Obecné

Čísla Českého statistického úřadu dlouhodobě poukazují na vzrůstající spotřebu tuzemských domácností. V období od roku 1995 do roku 2015 vzrostly výdaje na konečnou spotřebu domácností o celých 60 %, pokračování tohoto trendu se dá očekávat i v tomto roce. Hlavním důvodem je především nárůst příjmů ze zaměstnání, ale také změna spotřebního chování. Za co nejvíce utrácejí české domácnosti a jaká jsou očekávání na rok 2017?

V přímé souvislosti s rostoucími útratami domácností v Česku roste i česká ekonomika a tempo růstu hrubého domácího produktu. Pro srovnání, česká ekonomika v 2. čtvrtletí roku 2016 vzrostla meziročně o 2,6 %. I když došlo k mírnému zpomalení meziročního růstu, česká ekonomika je podle odborných analytiků ve velmi dobré kondici. Jedním z hlavních faktorů růstu je mimo jiné i stabilní spotřeba domácností. Míra nezaměstnanosti je u nás jedna z nejnižších ze všech zemí Evropské unie, v posledních letech zaznamenáváme zvyšující se růst mezd a české domácnosti jsou naplněné důvěrou, že nastávají lepší časy. Český statistický úřad uvádí, že průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 2. čtvrtletí roku 2016 hodnoty 28 135 Kč, což znamená reálné zvýšení o 3,9 procenta oproti stejnému období v předchozím roce. Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele dosáhla částky 21 071 korun.

Za co utrácíme nejvíce?

Podíváme-li se na dlouhodobé statistiky, zjistíme, že nárůst spotřeby domácností v Česku není jen záležitostí několika posledních let, ale zvyšuje se v dlouhodobém měřítku. Podle statistik vzrostla za dvacet let spotřeba domácností o celé dvě třetiny. V absolutních číslech to znamená zvýšení o 1 300 mld. Kč, tj. o 174 %. Nemění se jen výše spotřeby, ale také struktura výdajů. Jinými slovy, mění se nejen konečná utracená částka, ale také to, za co ji utrácíme. Nejvyšší nárůst – téměř trojnásobný – zaznamenala v tomto dlouhodobém hledisku skupina výdajů za poštovní a telekomunikační služby. Vedle toho významně vzrostly i výdaje na zdraví, výdaje v oblasti dopravy a bytového zařízení.

Naopak poklesly výdaje na potraviny a nealkoholické nápoje, alkohol, tabák, oděvy a obuv nebo třeba volnočasové aktivity, to vše v rozmezí 1,5 až 2,5 procentního bodu. Největší nárůst podílu výdajů na celkové spotřebě zaznamenaly výdaje na bydlení. Můžeme říci, že už více než čtvrtinu všech výdajů domácností tvoří náklady na bydlení. Ty zahrnují nájemné, náklady související s provozem a běžnou údržbou domácnosti a výdaje na energie. Za tímto trendem můžeme najít rostoucí ceny nájemného a energií.

Podle makroekonomické predikce ministerstva financí bude i rok 2017 pokračovat v tomto trendu a spotřeba domácností se bude zvyšovat. Ve střednědobém výhledovém plánu na rok 2017 a 2018 se uvádí odhadovaný růst spotřeby domácností 2,3 %.

Jak jsou na tom jiné evropské domácnosti?

Pro mezinárodní srovnání se používá koncept skutečné spotřeby domácností. Podle Eurostatu je nejvyšší spotřeba domácností v Lucembursku, tam představuje 137 % průměru EU. Nadprůměrnou spotřebu lze také pozorovat v zemích západní a severní Evropy. Naopak nejnižší spotřebu mají obyvatelé balkánských zemí. 

Sorry, there are errors on the page: