Rady, jak udržet rodinný rozpočet v rovnováze

Vést rodinný rozpočet je zapeklitá záležitost a stále činí potíže mnoha českým rodinám. Dokud je poměr příjmů a výdajů plus mínus vyvážený, hospodaření s rodinnými financemi jde samo. Problém však nastává v okamžiku výpadku financí, s kterým rozpočet většiny českých domácností nepočítá. Vyčleňte si na revizi osobních financí alespoň jedno odpoledne a nastavte si rozpočtovou rovnováhu včetně vytvoření finančních rezerv.

Podle zjištění odborníků dělají lidé v oblasti financí stále tutéž chybu: je tu malá snaha věnovat se vlastnímu rozpočtu a vést si ucelený přehled příjmů a výdajů. Pokud i vy nevíte, kolik peněz se vám doma každý měsíc sejde a kolik peněz je třeba na zaplacení pravidelných měsíčních úhrad, pak zbystřete. Potenciální existenční problémy se týkají i vás.

Vyhraďte si na revizi osobních financí dostatek času

V dnešním rychlém životním tempu všedních dní má jen málokdo čas sednout si na pár hodin a soustředěně se věnovat vlastním financím. Udělat si pořádek v penězích přitom vyžaduje více času a čistou, koncentrovanou mysl. Ideální je tedy vyhradit si na tuto činnost jedno víkendové odpoledne nebo volný den a připravit si k tomu všechny potřebné dokumenty. To znamená především výpisy ze všech účtů, úvěrové či pojistné smlouvy, smlouvy s dodavateli energií, operátory či poskytovateli internetových služeb.

Přehled o financích? Stačí tužka a papír

Mnoho lidí má mylný dojem, že přehled o financích musí být podobu složité tabulky nebo je k tomu potřeba speciální program pro plánování osobních financí. Stačí si přitom vzít k ruce tužku a čistý papír, který rozdělíte na dva sloupce s příjmy a výdaji. Jejich vyplněním snadno získáte přehled o tom, zda vám současné příjmy stačí na pokrytí všech životních nákladů a zda vám případně zbývají volné finanční prostředky. A co patří do jednotlivých kolonek? Příjmy zahrnují pravidelný měsíční příjem ze zaměstnání a všechny přivýdělky. Sloupeček s výdaji by měl zahrnovat jak větší položky, jako jsou náklady na bydlení, splátky hypotéky, úvěrů a platby pojištění, tak výdaje za jídlo, oblečení, drogerii atd.

Myslete na zadní vrátka a vytvořte si rezervy

Ze zkušenosti dluhových poradců vyplývá, že málo lidí stále myslí na zadní vrátka a netvoří si rezervy pro případ nečekaných událostí. Lehce se pak stane, že je z finanční rovnováhy vyvede i zdánlivá maličkost jako oprava porouchané pračky. Život je nepředvídatelný, proto ve svých financích myslete i na takové eventuality jako je dlouhodobá nemoc, vážnější zranění, ztráta zaměstnání nebo stěhování. V takových chvílích si s běžným příjmem nevystačíte a bude nutné sáhnout do úspor.

Přehodnocení stávajících smluv

Zvyk je železná košile, a proto si chvíli času vyhraďte i na posouzení výhodnosti uzavřených smluv s jednotlivými dodavateli. Neplatíte za internet více, než je nutné? Nemáte nastavené příliš vysoké splátky hypotéky? Neplatíte si některé bankovní služby a účty, které nakonec tolik nevyužíváte? Zamyslete se, kde by se dalo ušetřit. Na trhu existuje spousta poskytovatelů, z nichž mnozí nabízejí více než solidní podmínky.

Chybí vám pár tisíc před výplatou? Vezměte si finanční rezervu

Pokud se vám pravidelně stává, že se pár dní před výplatou ocitáte bez financí a nejedná se o vysoké částky, můžete využít službu poskytující flexibilní finanční rezervu. Ferratum Credit funguje na principu kontokorentu nebo revolvingového úvěru a můžete z něj opakovaně dle aktuální potřeby čerpat až 50 000 Kč. Na rozdíl o krátkodobých půjček máte i volnost v nastavení splátek – můžete kdykoli splatit celou částku jednorázově, nebo si zvolit libovolnou výši splátek a pružně tak reagovat na vaši momentální finanční situaci.

Sorry, there are errors on the page: