Jak si půjčovat a neuvíznout v dluhové spirále

Půjčování peněz na nejrůznější účely je běžnou součástí moderního životního stylu dnešních generací. Ve své podstatě na tom není nic špatného. Dlužník však musí být vybaven základní finanční gramotností, aby neuvízl v dluhové spirále a závazky vůči věřitelům neohrožovaly jeho existenci. Základním předpokladem ke správnému půjčování peněz je schopnost dluh řádně splatit v plné výši a ve sjednané lhůtě. Zatímco dostupnost půjček dnes není problém, horší je morálka splácení samotných dlužníků.

V životě každého člověka se někdy naskytne situace, kdy postrádá prostředky na pokrytí nejrůznějších finančních potřeb. Na druhé straně vystupují osoby či instituce, jež jsou za úplatu a určitých podmínek ochotné své zdroje zprostředkovat. Z ryze ekonomického pohledu na tom není nic špatného. Jde o výměnný obchod mezi dvěma stranami, kde předmětem obchodování jsou peněžní prostředky samy.

Půjčování z cizích zdrojů se však stalo trendem i mezi lidmi, kteří nejsou vybaveni dostatečnou finanční gramotností na to, aby střízlivě zhodnotili vlastní platební schopnosti a posoudili výhodnost a dopad půjčky. V souvislosti s tím se zvyšuje poptávka po nebankovních půjčkách od více či méně důvěryhodných subjektů. Důvodem je rychlý a nekomplikovaný přístup k penězům bez ručení a nutnosti doložit příjmy. Dlužník často uzavírá netransparentní smlouvy s neúměrně vysokými úroky či sankcemi v případě nesplácení. Odtud je jen krůček k roztočení dluhové spirály, kdy dlužník nestíhá splácet a půjčuje si znovu a znovu za ještě horších podmínek.

Přehled příjmů a výdajů je základ

Než se vůbec rozhodnete pro půjčku, v klidu si sedněte a udělejte si základní přehled o stavu svých financí. Zahrňte do něj běžné příjmy a výdaje, počítejte i s rezervou pro případ nenadálého výpadku financí například v důsledku nemoci či ztráty zaměstnání. Z jednoduchého přehledu snadno získáte informaci o tom, jako sumu jste schopni řádně a včas splácet a jaká už je mimo vaše možnosti.

Důkladně čtěte smluvní podmínky

Vyhněte se okamžitému podepisování smluv, jakkoliv lákavě znějí a jakkoliv přesvědčivé argumenty má osoba uzavírající s vámi smlouvu. Pozorně si ji pročtěte včetně všeobecných podmínek, abyste později nebyli zaskočeni vysokými sankcemi. V případě opomenutí splátky mívají někteří věřitelé nastaveny smlouvy tak, že dluh může narůst do několikanásobku původní půjčené sumy. Zpoplatněné bývají i upomínky. Je potřeba myslet na to, že dluh se zvětšuje i v případě, že věřitel splátku aktivně nevymáhá. Jakékoliv nejasnosti si nechte důkladně vysvětlit, ptejte se všechny závazky a povinnosti, jež vám z půjčky plynou.

Správné nastavení splácení je klíčové

Všechny pravidelné splátky si hlídejte a vyžadujte potvrzení, že byly v pořádku připsány na účet věřitele. Pokud se dostanete do potíží se splácením, insolvenci řešte ihned a nedělejte mrtvého brouka. Je jen ve vašem vlastním zájmu domluvit se s protistranou na individuálním postupu a aktivně s ní komunikovat. Můžete například požádat o odložení či snížení splátek nebo v případě několika půjček přistoupit k jejich konsolidaci, tedy sloučení.

Dbejte na výběr správného poskytovatele

Výběr správného partnera je klíčový a mnohokrát se vám při půjčování peněz vyplatí. Ferratum Bank nabízí výhody bezpečnosti a profesionality solidní banky a zároveň rychlost, otevřenost a nekomplikovanost služeb nebankovních společností. Půjčky schvalujeme během pár minut a bez zbytečné byrokracie. U flexibilního produktu Ferratum Credit, který funguje podobně jako kontokorent, si můžete sami nastavit výši splátek i lhůtu pro jejich zaplacení. Můžete si opakovaně půjčit až 35 000 Kč a na rozdíl od krátkodobých půjček máte svobodu ve splácení. Pokud peníze nečerpáte, nic neplatíte. O půjčku můžete jednoduše zažádat přes webový formulář a do několika minut se vám ozvou pracovníci zákaznické linky a půjčku rychle vyřídí. Od žádost k převedení peněz na váš účet v průměru neuplyne více než 15 minut.

Sorry, there are errors on the page: