Ušetřete si na důchod s těmito šesti tipy

Spoření na důchod je způsob, jak si zajistit vlastní budoucnost tak, abyste se mohli ve volném čase věnovat všem oblíbeným činnostem, které milujete. Je však potřeba zvážit spoustu věcí, které vedou k zajištění pohodlné a finančně kryté budoucnosti. Zjistěte více v našem článku.

Informujte se o podmínkách důchodu

Většina zemí má vybudovaný vlastní sociální systém, jak zaopatřit lidi v penzi nebo ve věku, který se blíží důchodovému. Detaily se liší země od země, takže je dobré důkladně si nastudovat podmínky ve vaší zemi. Ne každý systém je totiž nastaven stejně a rovnocenně – někde poskytují spíše peněžní podporu než dostatek peněz na zajištění kompletního živobytí. Liší se také věk, v kterém se odchází do penze. Nejčastěji to bývá v rozmezí od 60 do 70 let. I když jste zatím v produktivním věku a vyhlídka na důchod se vám jeví jako hudba vzdálené budoucnosti, hodí se být informovaný – minimálně proto, abyste v některých ohledech mohli přizpůsobit vyhlídkám na důchod váš současný životní styl.

Ze studie realizované společností Schroders vyplynulo důležité zjištění ohledně toho, odkud peníze na důchody pocházejí: „Státní důchodové systémy tvoří 19 % důchodového příjmu, fondy založené zaměstnavateli pak 18 %. Celkově je Evropa nejoptimističtější co se týče důchodových schémat – lidé tu očekávají, společně tyto zdroje budou tvořit 26 % jejich příjmu v důchodu“.

Penzijní spoření s účastí zaměstnavatele

Kromě sociálního zabezpečení ze strany státu existují také spořicí důchodové programy nebo skupinové osobní penzijní fondy. V principu fungují tak, že na důchod si spoříte určitou částku z vašich výplat postupně a podle plánu s definovanou spoluúčastí vašeho zaměstnavatele. Některé benefity zahrnují odložení splatnosti daní nebo sníženou daňovou povinnost. V těchto případech se o to stará zaměstnavatel, takže si nemusíte lámat hlavu s detaily. I tak si ale určitě přečtěte všechny podmínky včetně těch psaných pod čarou drobným písmem, abyste věděli, k čemu se upisujete.

Jelikož jsou peníze po uplynutí spořicí lhůty vybírány, mohou být předmětem zdanění – vše v závislosti na tom, jaký program jste si vybrali. Nezapomeňte, že takto uložené peníze jsou určeny na důchod. Pokud je tedy ze spořicího fondu vyberete předčasně, můžete platit vysoké sankce a procesní poplatky. Tady platí, že v informacích je síla – informujte se na možnost spoření na penzi z vašich výdělků u vašeho zaměstnavatele.

Plánování důchodu od nízkého věku

Kolik vám je let? Někdy je tato otázka považována za neslušnou. Přesto když si děláte plány, jak spořit na důchod, je to základní a nejdůležitější otázka. Čím více let spoříte, tím více naspořených peněz si v budoucnu vyberete.

Jen velmi malé procento lidí v mladém věku přemýšlí o tom, z čeho budou žít, až jim bude 70. Když ale začnete o zajištění ve stáří přemýšlet brzy, budete si moci šetřit delší dobu. Odborníci říkají, že byste si měli šetřit zhruba 10 až 15 % vašeho hrubého ročního výdělku už ve dvaceti letech. Čím více se vám bude blížit třicítka, měla by se i naspořená částka za celý rok měla blížit nejméně k 15 %.

Myšlenkami na důchod jste se až dosud moc nezabývali? Nehledě na věk je toto pravá příležitost k zamyšlení. Později budete už jen těžit z vašeho rozhodnutí. Ideální plán je vyžít z 80 % vaší výplaty. Spočítejte si – poté, co vezmete v úvahu státní důchodové prostředky i příspěvek zaměstnavatele, o kolik peněz se zhruba jedná.

Je pravděpodobné, že bude i tak potřeba určitý obnos peněz našetřit z vašich odložených peněz a investic, abyste byli stoprocentně kryti. Uvědomte si, že po odchodu do důchodu – když bude zdraví sloužit a vše půjde dobře – budete potřebovat finanční prostředky na další desítky let.

Osobní spoření a investice

Spořit si peníze bokem je vždycky chytrý nápad, například spoření pro strýčka Příhodu. Pro účely důchodového živobytí si můžete otevřít speciální účet, kam budete odkládat peníze určené na stáří. Vyberte si vhodný spořicí účet, kde se vám budou peníze odložené v průběhu let hezky úročit. Nezapomeňte, že peníze budou určené opravdu až na důchod. Odolejte tedy nutkání využít snadno dostupné peníze na něco jiného – jinak hrozí riziko, že si budete takto vytvořený fond čerpat kdykoli, když budete potřebovat finanční injekci.

Investovat peníze přináší více výhod, protože už jen tím, že peníze odkládáte, vyděláváte – po nějakém čase se vám zúročí a máte více peněz, než jste vložili na začátku. Je spousta společností, které se zaměřují na investice s několika možnostmi, jak jsou vaše peníze užívány včetně všech výhod a nevýhod. Konzultujte to s odborníky, pokud si nejste jistí dobrým způsobem, jak si peníze odkládat stranou. Zaplatit si konzultaci s finančním profesionálem je malá investice oproti tomu, co můžete získat.

Spoření na důchod jako priorita

Jsou období v životě, kdy se musíte maximálně soustředit na „teď a tady“ a zaplatit účty, které nesnesou odklad. Když například musíte splatit svoje dluhy nebo nepředpokládané výdaje. Avšak někdy je to jen otázka přehodnocení priorit – je spoření na důchod nyní důležité?

Odpověď je samozřejmě ano, pokud si chcete být jisti, že na důchod uspoříte zdravé finance. Možná si nemůžete dovolit zasílat 15 % vašeho ročního příjmu na důchodové spoření. To by ale nemělo znamenat, že zajištění na stáří pro vás nebude priorita, podobně jako jiné, aktuálnější výdaje. Kolik peněz si tedy můžete odložit stranou, když ne 15 %?

Podívejte se zblízka na vaši finanční situaci, především na to, kde můžete ušetřit. Máte slíbené zvýšení platu v dohledné době? Můžete pak jednoduše tyto peníze navíc alokovat na důchodový spořicí účet, aniž by tím byl dotčen váš stávající životní styl. Stačí si vše jen pořádně propočítat a mít perfektní přehled.

Předčasný důchod. Týká se to i vás?

Průzkumy ukazují, že někteří lidé odcházejí do důchodu předčasně, řádově o pár let. Může být lákavé číst si příběhy lidí, kteří odešli do důchodu třeba ve 40 letech, a cítit se pak znevýhodněně. Podobně jako u jiných příběhů úspěšných lidí je potřeba mít kompletní informace – možná tito jedinci zažili nepředvídatelné životní okolnosti nebo mají přístup k větším obnosům peněz bez vlastního přičinění. Možná to je také proto, že měli zkrátka štěstí v riskantních investicích.

Z podobných příběhů si vezměte inspiraci pro sebe – a to je dobré finanční hospodaření a plánování. Pozitivní krůčky vstříc zajištěnému a spokojenému stáří můžete totiž udělat už teď – ať už na konec půjdete do důchodu v 50, nebo až v 70 letech.

Sorry, there are errors on the page: