Naučte se hospodařit a vytvářet rezervy

Naučte se efektivně hospodařit s penězi a vytvářejte si rezervy

Z výzkumů vyplývá, že až polovina domácností nedokáže vyjít s penězi a čtvrtina z nich dokonce nemá vytvořenou finanční rezervu. Podle expertů na pomoc ve finanční tísni Češi nemyslejí na zadní vrátka. Chcete-li se vyhnout tíživým existenčním problémům, dbejte na vytváření finančních rezerv. Nezáleží, jestli jste jednotlivec, nebo početná rodina, v horších časech jako když ji najdete.

Finanční rezervou se rozumí odložení části příjmů na horší časy. Tvoří důležitou součást osobních financí jednotlivců i rodin a je nutným předpokladem pro vyrovnaný rozpočet. Situace, kdy se vždy na konci měsíce ocitáte s prázdnou peněženkou a netrpělivě vyhlížíte výplatní den, není z dlouhodobého hlediska zajištění vlastní existence ideální. V průběhu času mohou kohokoliv potkat rozličné životní situace, které nelze očekávat ani plánovat a s nimiž jdou ruku v ruce nenadálé finanční výdaje. Ztráta zaměstnání, nemoc, rozvod, stěhování… Všechny tyto eventuality zasahují do výše příjmů i výdajů a mají přímý dopad na náš život. V takové chvíli je potřeba disponovat dostatečnou finanční rezervou, pomoci níž snáze překlenete období s nižším nebo žádným příjmem. Pakliže ji mít nebudete, můžete se snadno ocitnout na finančním dně.

 

Pravidla pro vytváření finančních rezerv

Jednoduchou radou pro vytvoření finanční rezervy je dávat si pravidelně každý měsíc stranou určitou část vydělaných peněz, alespoň jednu desetinu. V praxi to znamená, že pokud vyděláte 20 000 Kč čistého, každý měsíc si uložíte bokem 2000 Kč. Každá domácnost by ve výsledku měla disponovat rezervou ve výši minimálně trojnásobku měsíčních výdajů, aby si vytvořila dostatečné zabezpečení pro případ neočekávaného výpadku nebo omezení příjmů. Principem neočekávaných událostí je, že přicházejí náhle a bez varování, proto musí být uložené prostředky rychle a snadno dostupné, tedy likvidní. Ukládejte je na spořicí účet s výhodným úročením, který na rozdíl od termínovaných vkladů umožňuje okamžité vybrání naspořených peněz bez jakýchkoliv sankcí. Banky často nabízejí vedení spořicích účtů zdarma, využijte toho.

 

Sestavte si bilanci

Každý rozpočet tvoří příjmy a výdaje, přehled o nich se nazývá bilance. Sestavte si měsíční přehled běžných i méně pravidelných příjmů a výdajů, do kterého rozepíšete všechny zásadní položky jako mzda, bydlení včetně poplatků za energie a služby, nákup potravin a drogerie, léky, provoz auta, pojištění, spoření, případně alimenty a jiné výdaje. Součástí rozpočtu by měly být i nepravidelné výdaje, o nichž máte přehled a dovedete je plánovat, např. návštěva kadeřníka, dovolená, permanentka do posilovny atd. K výsledné bilanci, která představuje návrh vašeho rozpočtu, si pořiďte deníček, do kterého budete pečlivě zaznamenávat aktuální příjmy i výdaje.

 

Flexibilní finanční rezerva Ferratum Credit

Pokud se na straně výdajů v rodinné nebo osobní bilanci objeví neočekávané položky, které nezvládnete zaplatit v průběhu jednoho měsíce, zvažte, jestli je nutné sahat do úspor. Vytvořená finanční rezerva by se neměla v žádném případě utrácet, proto pokud se jedná o krátkodobý výpadek financí například těsně před výplatou, je lepší volit cestu flexibilní půjčky s možností rychlého splacení a vyrovnání dluhu. Ferratum Bank nabízí flexibilní úvěr Ferratum Credit s možností libovolného nastavení výše splátek i data splatnosti. Má podobu rychle dostupné finanční rezervy na neomezené časové období, za jejíž poskytnutí ani vedení nic neplatíte. Hradíte pouze úroky ve chvíli, kdy peníze skutečně čerpáte. Sami se můžete rozhodnout, kdy a kolik peněz vrátíte – zda jednorázově vyrovnáte celý dluh, nebo si úhrady rozložíte do několika měsíců. Podmínkou je splatit každý měsíc minimálně 12,5 % z celkové dlužné částky. Rezervu je možné čerpat až do výše 35 000 Kč.

Sorry, there are errors on the page: