Mezinárodní letní průzkum 2021

Pravidla Akce – zúčastněte se mezinárodního letního průzkumu 2021 od Ferratum Bank a můžete vyhrát 2 000 Kč (dále jen „Pravidla“).

1. Výhra

Výhrou je třikrát 2 000 Kč.

2. Soutěž organizuje

Akci organizuje společnost Ferratum Bank p.l.c., ST Business Centre, 120 The Strand, Gzira, GZR 1027, MALTA (dále jen „Organizátor“).

3. Klient

Klientem se rozumí fyzická osoba starší 18 let, které je nejdéle do 12. 5. 2021 schválena půjčka od Organizátora soutěže.

3.  Termín konání akce

Akce se koná v období od 23. 4. 2021 do 12. 5. 2021 včetně. (dále jen „Termín akce“).

4. Podmínky účasti

Podmínkou akce je být fyzická osoba starší 18 let, být klientem Organizátora akce se schválenou půjčkou a v Termínu soutěže vyplnit a odeslat celý průzkum včetně vyplněné otázky v rámci akce, která je uvedena v průzkumu. Průzkum je dostupný v zákaznickém profilu klienta na www.ferratum.cz.

Klient se může zúčastnit pouze jedenkrát a vyhrát tak maximálně jednu výhru.

Z účasti v akci jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Vyhodnocení soutěže

Porota vybere tři výherce, kteří napíší nejlepší odpověď na otázku v rámci akce, která je uvedena v průzkumu.

Výherci budou kontaktováni organizátorem do 14 dnů po ukončení akce. Informace o výhře bude výherci Organizátorem zaslána prostřednictvím emailu, který Klient uvede na konci průzkumu. Výhra bude zaslána výherci na bankovní účet.

Organizátor nenese odpovědnost za nefunkční kontaktní email, nebo jiný důvod, pro který nebude možné výherce kontaktovat. Z pravidel budou vyřazeni ti, kteří nesplňují tyto Pravidla.

6. Práva a povinnosti Organizátora

Organizátor si vyhrazuje právo akci kdykoli upravit nebo ukončit (oznámením na www.ferratum.cz). Výhra není právně vymahatelná a nelze požadovat vydání jiné výhry, než je Organizátorem stanovena. Výhra není převoditelné na jinou osobu.

Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti na www.ferratum.cz.