Jakým způsobem probíhá výpočet čisté mzdy? Kolik za vás zaměstnavatel platí?

Landscape Man with laptop