Co je iban a jak ho zjistit?

Možná jste se někdy zajímali o to, jak se provádějí transakce mezi bankami ze zahraničí. Pro úspěšně provedenou platbu například do slovenské banky je třeba vědět znát spoustu dalších informací, nestačí jen číslo účtu, jako je běžné pro bankovní převod v rámci tuzemských plateb. IBAN je mezinárodní finanční navigace, která ukazuje penězům z celého světa cestu na Váš účet. Když si to vysvětlíme více jednoduše, mezi českými bankami probíhá styk z účtu na účet a pokud potřebujete poslat peníze někomu s českou bankou, stačí vám k tomu vědět jen číslo účtu.

Pro mezinárodní transakce je však potřeba znát několik dalších informací, které si mezi sebou banky vyměňují. Číslo účtu se mění v dlouhé zdánlivě nesrozumitelné číslo, které je pro mezinárodní transakce potřebné. A přesně tohle je IBAN, celým názvem International Bank Account Number.

Co je iban a jak vypadá?

Číslo účtu ve formátu IBAN je vždy povinné pro převody v rámci členských států EHP, Švýcarska, Monaka, San Marina, Spojených arabských emirátů, Jordánska, Izraele a Kataru. Jedná se o formát čísla účtu, který byl definovaný mezinárodní normou ISO 13616. Tato norma byla v roce 2007 aktualizována a uvedena do souladu se standardem EBS204, jež v roce 1996 vydala ECBS (European Committee for Banking Standards).

IBAN může mít až 34 znaků a vypadá takto: CZ XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX. První dva znaky jsou vždy písmena (tedy v alfabetické formě) a představují kód země. Pokud tedy budete dávat IBAN někomu ze zahraničí, protože budete potřebovat, aby vám poslali peníze, budou vždy první dvě písmena CZ (samozřejmě pokud máte účet vedený u české banky). Další dva znaky jsou vždy číslice (tedy numerické znaky) a jedná se o tzv. kontrolní číslice pro programovou kontrolu čísla (jde vlastně o ochranu proti chybně zadanému číslu, například při překlepu). Zbytek kódu může mít až třicet dalších různých znaků, v případě českých bank ale vždy maximálně 24 znaků. Každá země si vždy určuje sama, jak bude IBAN vypadat a stanoví si, na které pozici bude konkrétní kód banky a kde přesně se bude nacházet číslo účtu.

IBAN má vždy stejnou strukturu, ať jde o písemnou nebo elektronickou formu. Pokud zadáváte kód elektronicky, vždy se používá bez mezer, v materiálech písemných se pro lepší přehlednost dělí do skupin po čtyřech znacích, které se rozdělují mezerami. Důvodem pro zavedení IBANu byla podpora automatizovaného zpracování přeshraničních příkazů, zrychlení, zjednodušení a zlevnění přeshraničního platebního styku a také snížení počtu chyb z důvodu nesprávně zadaného čísla účtu. A nezanedbatelná je i bezpečnostní složka celého procesu.

Co se týče poplatků za přeshraniční platby, pokud se jedná o platby v eurech do zemí SEPA, jsou účtované poplatky stejně vysoké jako poplatky, které účtuje banka za běžné domácí platby v eurech. Toto ustanovení je důležité pro země, kde je euro hlavní měnou. V České republice jsou běžné bankovní styky v české koruně, domácí platby v eurech jsou považovány za stejné jako platby přeshraniční. Dále může banka účtovat ještě dodatečné poplatky, pokud není správně uvedeno číslo IBAN, často se dokonce stává, že platba není provedena vůbec a je bankou odmítnuta. Zatímco tedy momentálně se pro běžný bankovní převod používá číslo účtu v běžném formátu, není ani problém, pokud je pro běžnou platbu použit IBAN. Ostatně v momentě, kdy bude u nás zavedeno euro, bude používání IBANu povinné i pro tuzemské platby.

IBAN a jeho historie

Po vytvoření standardu IBAN v druhé polovině 90. let spravovala registr IBAN ECBS, v roce 2005 převzala správu registru EPC (European Payments Council). Registr obsahuje definice IBAN jednotlivých států, hlavně pro ty státy, jejichž banky formát IBAN pro svoji zemi stanovily a v registru zaregistrovaly. Od roku 2002 se tohoto ujala i Česká národní banka a po dohodě s Českou bankovní asociací zaregistrovala IBAN pro Českou republiku. Organizace ECBS a EPC usilovaly o to, aby byla norma ISO 13616 (o které jsme se zmiňovali výše) doplněna, v roce 2007 byla nová norma ISO 13616 vydána. V ní se nově definuje i norma správce registru, tímto správcem se stala společnost SWIFT.

Jak zjistit iban?

Pokud nevíte, jak svůj IBAN vytvořit, můžete využít internetové kalkulačky, kterých najdete spoustu. Do ní zadáte základní údaje o platbě, tedy do jaké banky a do jaké země potřebujete poslat a během chvilky zjistíte potřebný formát. Ale pozor na to, že zahraniční platby jsou často zpoplatněny, a mnohdy to nebývá nejlevnější. Zatímco na Slovensko jsou mnohdy platby zdarma, například do Velké Británie se můžete připravit i o několik desítek korun, proto je vždy před platbou třeba tyto podrobnosti zjistit, abyste nakonec nebyli překvapení. Samozřejmě svůj IBAN můžete zjistit i díky své bance, buď přes internetové bankovnictví, kde by se tento údaje měl nacházet (většinou v kolonce Informace o účtu – záleží na každé konkrétní bance), případně můžete navštívit pobočku, kde vám potřebný údaj rádi sdělí. Ostatně doporučujeme si IBAN u své banky vždy zkontrolovat a nespoléhat se na internetové kalkulačky, ne vždy bude jejich údaj přesný.

Protože banky kontrolují, jestli je IBAN správně uveden, mohou v případě chyby odesílatele snadno informovat. Ale pozor, toto platí pouze pro danou zemi, v případě chybně zadaného čísla se vždy jedná o zodpovědnost odesílatele. Zadávat IBAN však není vždy povinné, pokud tedy pošlete platbu jiným způsobem (běžným převodem na účet po vyplnění běžného čísla účtu), může ale být proces převodu peněz poněkud zdlouhavý, většinou až v řádech několika dnů, což je v dnešní rychlé době opravdu dlouhý časový údaj. Navíc se poslání peněz bez zadaného kódu IBAN může i zásadně prodražit.

Další důležitý údaj pro mezinárodní transakci – co je SWIFT kód?

Když už budete posílat peníze do zahraničí (nebo někdo z ciziny bude posílat peníze vám), není třeba jen znát, co je iban, ale pro hladký a bezproblémový převod je důležité znát i tzv. SWIFT kód. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci) slouží pouze k mezinárodnímu platebnímu styku. V takovém případě má každá banka svůj jedinečný kód, kterým se identifikuje. Tento kód se také nazývá BIC. Společnost podléhá právu Evropské unie, jejím cílem je mimo jiné i bezpečnější platební styk prostřednictvím sítě SWIFTNet, kterou užívá více než 11 000 bank na celém světě.

SWIFT kód (můžeme říct, že se jedná o adresu banky), neboli BIC (Bank Identifier Code = bankovní identifikační kód) je zpravidla osmi nebo jedenáctimístný údaj, který se skládá z několika znaků. Napřed se uvádí čtyřmístný kód banky (např. FIOB pro Fio banku), poté dvoumístný kód země, tím se identifikuje místo, kde má banka sídlo (pro české banky se uvádí CZ). Následně se uvádí dvoumístný kód místa nebo regionu (např. PP pro Prahu) a nakonec je uveden třímístný kód pobočky banky (tento údaj však není povinný a většina bank je neuvádí). Takže například Fio banka má SWIFT kód ve formátu FIOBCZPP.

Pokud vaše banka nebo záložna nemají vlastní BIC kód, je možné přijmout platbu ze zahraničí třemi způsoby. Odesílatel zašle peníze v českých korunách, v takovém případě se však platí poměrně vysoký poplatek. Případně může být platba provedena jako tzv. nestandardní platba, ta však není regulována Evropskou unií a odesílatel zaplatí vysoké poplatky. Poslední možností je, že platba bude směřována přes kód banky ČSOB. Ta provede konverzi podle svého kurzovního lístku a zároveň si automaticky strhne provizi podle svého sazebníku, což bývá většinou 150 Kč, mnohdy i více.

Užití SWIFT kódu má své nesporné výhody, mezi ty hlavní patří:

  • Rychlá komunikace s ostatními bankami a finančními institucemi po celém světě. Platby jsou tak realizovány v řádech několika minut.Automatizací probíhá zvýšení produktivity zpracování informací.
  • Snížení nákladů na přenos informací, což je také nesporná výhoda. Po použití SWIFT kódu jsou převody levnější nebo úplně bez poplatku.
  • Zvýšení bezpečnosti při přenosu informací. A bezpečnost je v dnešní počítačové době to nejdůležitější, ač je často koncovými zákazníky bohužel přehlížena.

Co je to SEPA?

Ještě jsme si nevysvětlili jeden termín užitý v článku, a tím je SEPA. SEPA úhrady jsou rychlé převody peněžních prostředků v rámci SEPA prostoru (= SEPA Credit Transfer neboli SCT), což je jednotná oblast pro platby v eurech. SEPA úhrada však musí splňovat určité náležitosti, jako je platba v eurech nebo nutnost znalosti IBANu. Mezi hlavní výhody SEPA plateb patří úhrada bez omezení převáděné částky, fakt, že částka je převedena mezi účty v plné výši nebo že úhrada je převedena na účet banky příjemce následující bankovní den po datu splatnosti příkazu a je připsána ve stejný den ve prospěch účtu příjemce. Do příkazu lze navíc zadat doplňující údaje, které jsou příjemci úhrady předány v nezměněné podobě.

Kdy se tedy s těmito termíny setkáte?

Jak už bylo řečeno výše, pro přeshraniční bankovní styk je potřeba vědět, co je iban, jak ho použít a také kdy a v jaké formě ho zadat. Nejenom IBAN, ale také SWIFT kód je důležitý, a to proto, aby platba správně dorazila. Kdy se ale s těmito údaji setkáte? V případě, že nakupujete přes internet a setkáte se se situací, kdy bude třeba poslat někomu peníze, jsou tyto údaje potřebné a prodejce, od kterého kupujete zboží, by vám údaje měl poskytnout. Jak jsme si ale už řekli, tyto platby jsou zpoplatněny, proto v poslední době vznikla spousta finančních institucí a platebních systémů, díky kterým se zahraniční platby značně zjednodušily.

Mezi ně patří tzv. internetové peněženky, ta nejznámější je PayPal. Jedná se o službu, kdy pošlete peníze na vzdálený účet běžnou platbou kartou a banka z tohoto vzdáleného účtu následně přepošle peníze cílovému zákazníkovi. Kromě toho, že je platba v takovém případě rychlá a jednoduchá, jedná se také o bezpečný způsob, jak zaplatit někomu z ciziny. I u nás takové firmy existují, za všechny jmenujme společnost PayU. Služba není využívána pouze pro zahraniční platby, ale fungují jako rychlý a bezpečný převod i v rámci tuzemských plateb. Rychlou platbou se totiž odešlou peníze na sběrný účet a prodejce okamžitě vidí, že jste zaplatili. Může vám tedy okamžitě poskytnout zboží, peníze mu sice reálně na účet přijdou až za delší dobu, má však jistotu, že platba provedena byla.

Sorry, there are errors on the page: