Dokumenty.

Oznámení pro zákazníky o změnách Obchodních podmínek platné pro zákazníky se sídlem v České republice (Úvěrová smlouva) a vztahující se SISÚ (Standardní Informace o Spotřebitelském Úvěru)

Dovolujeme si Vás upozornit, že maximální úvěrový limit, který je k dispozici v České republice v souladu s Úvěrovou smlouvou, byl změněn z 50 000 Kč na 80 000 Kč. Informace získáte na webových stránkách: www.ferratum.cz  a v  SISÚ dokumentu, který byl příslušným způsobem změněn.

Dle Úvěrové smlouvy, Ferratum Bank není povinna nabídnout maximální výši úvěrového limitu platného v České republice všem zákazníkům.

Informaci o výši maximálního úvěrového limitu naleznete na svém online účtu  nebo kontaktujte Zákaznický servis Ferratum Bank.

Tyto změny neznevýhodňují zákazníka a vstupují v platnost okamžitě. Veškeré informace o tomto oznámení získáte zavoláním  na  telefonní číslo (+ 420) 245 001 715 nebo na (+356) 2092 7700 (Malta). Případně zašlete e-mail na info@ferratumbank.cz

 

 

Sorry, there are errors on the page: