Co je to GDPR a co to pro mě znamená?

Ah, GDPR - čtyři písmena, která právě teď rezonují.

 

Kamkoli se otočíte, zdá se, že o tom někdo mluví.

 

Takže, co přesně je GDPR a co to znamená?

 

Kde jsme a kam směřujeme?

Současná směrnice o ochraně osobních údajů (DPD) byla přijata v roce 1995 a do té doby se spousta věcí změnila. Takže upřímně řečeno, DPD již neodpovídá digitálnímu věku, v němž dnes žijeme. V lednu 2012 se tedy Evropská komise rozhodla, že je čas na reformu ochrany osobních údajů v celé EU.

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupí v platnost dne 25. května 2018, dává občanům EU větší kontrolu nad jejich osobními údaji. Toto nové nařízení odráží změny v technologii a způsob, jakým podnikatelé a společnosti sbírají a ukládají informace o svých zákaznících.

 

Na jaké společnosti se GDPR vztahuje? 

Každá společnost, která zpracovává osobní údaje občanů EU, musí toto nařízení dodržovat.

 

I když je GDPR určeno pro EU, vztahuje se i na zahraniční společnosti, které poskytují služby občanům EU.

 

Osobní údaje

Co přesně jsou osobní údaje a proč je ochrana dat tak důležitá? Osobní údaje v zásadě zahrnují veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

 

Osobní údaje mohou být jméno osoby, e-mailová adresa a také digitální informace, jako například IP adresy nebo ID mobilních zařízení.

 

Ochrana dat 

Pokud jde o ochranu osobních údajů, je alarmující, kolik osobních údajů lze získat prostřednictvím profilů na sociálních sítí, kontaktních informací, internetových souborů cookie a adresy IP. Jakékoli získané údaje pak mohou být uloženy a dokonce i prodány. To už díky GDPR nebude možné.

 

Znáte své práva?

GDPR obsahuje důležité práva, která chrání subjekty údajů v EU. Tato práva jsou:

 

"Právo na získání transparentních informací" - zákazníci mají právo získat srozumitelnou informaci o zpracovávaných datech stručnou, transparentní, srozumitelnou a snadno přístupnou formou; informace o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a proč.

 

 "Právo na přístup" - zákazníci mohou požádat o potvrzení, zda jsou jejich údaje zpracovávány nebo ne. Zákazníci mohou také požádat o kopii osobních údajů zpracovávaných společností. Společnost musí poskytnout kopii osobních údajů bezplatně.

 

"Právo na nápravu" - zákazník může požadovat změnu svých údajů, pokud se domnívá, že tato data nejsou nyní přesná nebo aktuální.

 

"Právo na zrušení souhlasu" - zákazník má možnost stáhnout souhlas, který byl dříve udělen pro zpracování jeho osobních údajů.

 

Právo na námitku "- zákazník může kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. V případě, že společnost zpracovává údaje zákazníka pro účely oprávněných zájmů společnosti, pak v případě reklamace zákazníka musí společnosti prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami zákazníka. .

 

"Právo na námitku proti automatizovanému zpracování" - zákazník může vznést námitky k rozhodnutí v důsledku automatizovaného zpracování a může místo toho požádat o ruční zpracování.

 

"Právo na zapomenutí" - Zákazník má právo požádat společnost o vymazání osobních údajů, které se ho týkají, ačkoliv společnosti mohou mít právo vznést námitky, pokud jsou tyto údaje stále potřebné, např. důkazy, finanční záznamy atd.

 

"Právo na přenositelnost dat" - zákazník může získat své údaje a požádat o jejich převedení zpět na něj.

 

Co to znamená pro firmy 

Pro firmy se GDPR může zdát jako noční můra. Přestože se za GDPR schovává spousta administrativní práce, GDPR je také velkou příležitostí pro společnosti, aby se vyvíjely.

 

Společnosti musí přezkoumat své procesy a identifikovat účely a právní základy zpracování osobních údajů svých zákazníků. Tím je zajištěno, že údaje o zákaznících jsou v bezpečí a zpracovávají se pouze potřebná data. Tímto způsobem společnost nesmí ukládat data na věčnost.

 

Celkově GDPR znamená větší transparentnost, což znamená větší loajalitu a důvěru. Z tohoto pohledu je GDPR výhodou pro zákazníky i firmy v jednom, my ve Ferratum jsme nadšeni.

 

Pokud máte zákaznický účet Ferratum, můžete zkontrolovat naše aktualizované zásady ochrany soukromí a ochrany osobních údajů

 

PŘIHLÁSIT SE DO ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU

 

Chcete-li se dozvědět více o GDPR, navštivte webové stránky Evropské komise zde.

 

 

Sorry, there are errors on the page: