Pravidla pro účast v soutěži o ceny  spojené s výzkumem Ferratum Insider.

1.

Organizátorem soutěže Multitude Bank p.l.c (dále ”Ferratum”), akciová společnost registrovaná podle maltských zákonů pod číslem C56251, ST Business Centre 120, The Strand, Gzira, GZR 1027 Malta.

 

e-mail: info@ferratum.cz

 

Výzkum Ferratum Insider začíná 27/10/2022 a končí 11/11/2022. Soutěže se mohou zúčastnit lidé žijící v České republice starší 18 let. Každá osoba se může soutěže zúčastnit právě jednou.

Zaměstnanci Ferratum a jejich rodinní příslušníci a další osoby s pracovním vztahem k Ferratum se soutěže nemohou zúčastnit.

2.

Pro účast v soutěži je nutné v dotazníku vyplnit celé jméno a email v příslušných polích. Účastník je zodpovědný za správnost poskytnutých údajů.

3.

Vyplněním kontaktních údajů souhlasíte s účastí v soutěži a podmínkami soutěže. Vaše osobní údaje budou zpracovány s těmito podmínkami a Zásadami zpracování osobních údajů Ferratum.

4.

Účastí v Ferratum Insider a zodpovězením doplňující otázky se zúčastníte soutěže o následující ceny:

Cena 1: Voucher na nákup na Alza.cz v hodnotě 5 000 Kč

Cena 2: Voucher na nákup na Alza.cz v hodnotě 1 000 Kč

Cena 3: Voucher na nákup na Alza.cz v hodnotě 1 000 Kč

 

5.

Výherci budou vybráni porotou sestávající se ze zaměstnanců Ferratum na základě správnosti odpovědi na doplňující otázku. Ferratum si vyhrazuje právo na výběr výherce.

6.

Ceny jsou neměnné a nepřevoditelné. Pokud organizátor se nebude moci přes odpovídající úsilí  spojit s výhercem pomocí jím poskytnutých údajů nebo pokud výherce nebude splňovat podmínky k účasti v soutěži, bude vybrán nový výherce (pokud to bude možné). Soutěžící je zodpovědný za správnost poskytnutých údajů. Multitude Bank není zodpovědná za případné další výdaje spojené s výhrou. Pokud je výhra předmětem daně, je tato daň splatná výhercem.

7.

V případě podezření z ovlivňování výsledků nebo podvodu si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit soutěžící ze soutěže. Soutěžící, jejichž vyplněné údaje boudou provokativní nebo vzbuzující pochybnosti budou ze soutěže vyloučeni. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit soutěžící ze soutěže bez uvedení důvodu.

8.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže v jejích průběhu, pokud to uzná za nutné.

 

9.

Pravidla soutěže se řídí právním řádem Malty. Pokud dojde k zneplatění části podmínek, zbytek podmínek zústává platná beze změny.

 

Sorry, there are errors on the page: