Každý potřebuje hrdinu… Ale proč?

Někomu může slovo hrdina vyvolat vzpomínky na jednu z postav marvelovského univerza s jejími nadlidskými schopnostmi. My se ovšem podíváme na význam tohoto slova, který je trochu více realistický.

Zamyslete se nad osobou, kterou obdivujete nejvíce. Je to váš rodič, přítel, učitel nebo snad celebrita? Jsme tak zaseknuti ve světě dospělých, že máme tendence pojem hrdiny zlehčovat na něco, co je spíše dětinské. Někteří si dokonce mohou myslet, že hrdinu nepotřebují nebo že oni sami jsou svými hrdiny, ale je tomu opravdu tak?

Nacházení prvních hrdinů

Je často pravda, že své první hrdiny nacházíme ve velmi mladém věku. Já si například pamatuji, že když mi bylo devět let, hodně jsem se díval na seriál Dragon Ball Z a snažil se vykouzlit imaginární energetické paprsky. A to z toho důvodu, že hlavní postava seriálu, Goku, byl mým hrdinou. Avšak stejně jako pro mnoho dalších, i moje potřeba hrdiny v životě se měnila společně s přibývajícími roky a s tím, jaké jsem měl očekávání. Taktéž jsem prošel fází, kdy jsem myslel, že žádného hrdinu nepotřebuji. Nyní ale vidím, že je hrdinů v životě potřeba. A tak jich mám hned několik, jsou zruční, tvrdě pracující, otevření a přesto skromní.

Důležitost hrdinů

Hrdinové mohou pomoci najít v našem životě smysl a dát mu tak cíl. A tak by náš výběr hrdiny mohl být viděn jako korespondující s tím, co Sigmund Freud nazýval super egem. Mít dobrého hrdinu je proto ještě více důležité, jelikož hrdinové nás mohou velmi ovlivnit. Navíc, hrdinové mohou být skvělým nástrojem k tomu, jak se zdokonalovat. Jsou totiž viditelnou připomínkou či dokonce měřítkem. Ať už se jedná o hvězdu či nikoli, můžete prozkoumat jejich kvality, dovednosti a osobnost, a porovnat, jak blízko jste k tomu, abyste byli jako oni.

Mnoho úspěšných lidí navíc nejen, že se svými hrdiny soupeřili, ale kolikrát je i v nějakém aspektu překonali. Jako například argentinský profesionální fotbalista Lionel Messi, který vzhlížel k Zinédinovi Zidaneovi jako ke svému osobnímu idolu. Netrvalo to však dlouho a i on svého hrdinu překonal.

Nebo Steve Jobs, který podobným způsobem pohlížel na Hewletta Packarda, když byl ještě dítě. Ve dvanácti se dokonce nechtěně zasloužil o stáž ve společnosti HP, když zavolal Packardovi, aby se zeptal na součástky do jeho čítače frekvence. A jak všichni víme, o pár let později se Steve Jobs stal klíčovým hráčem společnosti Apple, čímž mnoha způsoby překonal úspěchy Hewletta Packarda.

Hrdinové však nemusí být nutně veřejně známé osobnosti. Pro mnoho lidí jsou hrdinové například i rodiče, ke kterým mohou vzhlížet nejen v dětství, ale také v dospělosti.

Vezměte si například německého prince Maria Maxe, který vidí jako hrdinu svého otce díky jeho kuráži, optimismu a odhodlání, což dokázal nejen během svého života, ale také jako malé dítě během druhé světové války, kdy se ocitl tváří v tvář některým nepopsatelně hrůzným věcem.

Hrdinové na celý život

Mít svého hrdinu je jedna z věcí, která dodá krásu a inspiraci do života. Hrdinové totiž mohou mít hned několik rolí v našem života. Mohou nám pomoci definovat, kdo jsme a kým se chceme stát. Mohou nám pomoci utvářet hodnoty a motivovat nás k tomu, abychom byli lepší.

A kdo je váš hrdina?