Poplatky za půjčku a prodloužení splatnosti

Poplatky za půjčku, poplatky za změnu doby splatnosti najdete zde

Společnost Ferratum Bank si účtuje náhradu účelně vynaložených nákladů za týden po době splatnosti. V případě neuhrazení půjčky do 3 týdnů předáváme Vaši dlužnou částku inkasní agentuře, která si k dlužné částce připočítává své náklady.

Pokud máte problém se splacením půjčky, raději kontaktujte náš zákaznický servis. Předejdete tak zbytečným starostem a ještě většímu dluhu.

Podrobnější informace najdete také v obchodních podmínkách společnosti Ferratum Bank.