Platební prázdniny - začněte splácet až za 60 dnů

Trvání kampaně

Kampaň trvá od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2018.

 

Organizátor

Kampaň je organizována společností Ferratum Bank p.l.c., Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, 1551 Sliema, Malta dále jen „Organizátor“. Kontakt: info@ferratumbank.cz

 

Způsobilost a účast v kampani

Kampaň je určena pro osoby starší 19 let s trvalým pobytem na území České republiky. Kampaně se nesmí účastnit zaměstnanci společnosti Ferratum Bank p.l.c. Kampaň může využít každý zákazník, který dosud nevyužil produkt Ferratum Credit. V případě, že zákazník požádá o otevření produktu Ferratum Credit v době trvání kampaně, bude splatnost první minimální měsíční splátky nastavena na 60. den od sjednání produktu. V takovém případě tedy nebudou generovány první dva výpisy účtu a zákazník nemusí hradit žádnou částku po dobu 59 dnů od sjednání produktu. Má však možnost kdykoliv v průběhu 60 dnů uhradit jakoukoliv částku, o kterou bude snížena jistina úvěru.

Účast v kampani probíhá na oficiálních internetových stránkách Organizátora podle pokynů uvedených na stránce https://www.ferratum.cz/prazdniny. Účast v kampani je podmíněna vyplněním žádosti o půjčku Ferratum Credit na www.ferratum.cz a jejím schválení.

 

Ochrana osobních údajů

Osoba zúčastněná na této kampani dává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti Ferratum Bank p.l.c. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje poskytnuté při účasti na této kampani nebudou poskytovány žádné třetí straně. Mohou být však použité pro budoucí marketingové kampaně, dal-li k tomu zákazník svůj souhlas.

 

Přijmutí pravidel a právo na změny

Účastí na této kampani přijímá zúčastněný oficiální pravidla kampaně. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel, v případě potřeby, bez dodatečné specifikace.

 

Povinnosti Organizátora a účastníka kampaně

Účastník si platí jakékoliv jiné náklady související s výhrou, jejím přijmutím nebo účastí na losování. Účastník kampaně bere na vědomí, že Organizátor je vyloučen ze všech povinností, které jsou způsobené nebo jsou reklamované, že byly způsobené účastí na kampani nebo tím, že převzal cenu. Účastník také bere na vědomí, že je Organizátor vyloučen ze všech povinností v souvislosti s následným využitím výhry, zjištěnými chybami a všemi povinnostmi týkajícími se jakékoliv škody způsobené účastí na kampani, přijmutím nebo využíváním výhry. Tato vyloučení z povinností neoslabují práva účastníka dané Zákonem o ochraně spotřebitele. Povinnosti Organizátora vůči účastníkům nepřekračují sumu nebo hodnotu z ceny uvedené v těchto pravidlech. Zúčastnění se účastí na této kampani zavazují, že budou dodržovat pravidla kampaně a rozhodnutí Organizátora. Organizátor má právo změnit pravidla oznámením na webové stránce soutěže.

 

Úloha Facebooku, Instagramu, Twitteru a Google Plus v soutěži

Kampaň a její výhra není žádným způsobem financována, podporována nebo vedená Facebookem, Instagramem, Twitterem nebo Googlem Plus.
Edit Title/Image

 

Ferratum Credit
Flexi půjčka do 80.000 Kč

Minimální měsíční úhrada po 30 dnech:  @amount.
 • Až 80.000 Kč, prvních 30 dnů úrok 0%
 • možnost opětovného čerpání 
 • platební prázdniny až 2x ročně
 • flexibilní měsíční úhrady

Ferratum Micro
Krátkodobá půjčka do 20.000 Kč

Za 30 dní vrátíte celkem: @amount.
 • poprvé do 9.000 na 30 dní ZDARMA
 • doba splatnosti od 7 do 45 dnů
 • úhrada v jedné splátce
 • možnost prodloužení až o 60 dní

Ferratum Plus
Spotřebitelský úvěr do 25.000 Kč

Každých 30 dní hradíte měsíční splátku:@amount. 
 • pro opakované zákazníky
 • doba splatnosti od 2 měsíců do 1 roku
 • pevně stanovené měsíční splátky
 • do 15.000 Kč bez dokládání příjmu
Částka