Jak si správně půjčovat peníze a neuvíznout v dluhové spirále

Neracionální zacházení s penězi stále představuje pro české rodiny jeden z největších problémů při zajišťování chodu domácnosti. Způsobuje výkyvy v rodinném rozpočtu a následný nedostatek peněz.

Život je ve svém vývoji nepředvídatelný a občas nachystá neočekávané životní situace, které nás vystaví nepříjemným existenčním následkům. Toto riziko se zdaleka netýká jen sociálně slabších vrstev, ale může potkat i dobře situované a finančně nezávislé jedince.