Jakým způsobem probíhá výpočet čisté mzdy? Kolik za vás zaměstnavatel platí?

Víte, jakým způsobem probíhá výpočet čisté mzdy z té tzv. hrubé? Hrubá mzda je částka, kterou zpravidla projednáváte se svým zaměstnavatelem ještě před tím, než do práce vůbec nastoupíte, a je to také částka, kterou podepisujete na pracovní smlouvě. Kolik z ní ale nakonec odejde státu a kolik nakonec dostanete na svůj účet (nebo na ruku) se pravidelně mění (podle výše daňové zátěže). Záleží také na jiných okolnostech, např. jste-li student, máte-li děti, nebo pokud máte nějaké další možné slevy na daních (zdravotní nezpůsobilost aj.). Na internetu běžně naleznete kalkulačky, které vám z hrubé mzdy vypočítají čistou, abyste se ještě před podpisem smlouvy mohli ujistit, kolik vlastně za svou práci dostanete (nebo naopak můžete provést výpočet hrubé mzdy z čisté, abyste zjistili, kolik zaměstnavatel odvádí státu). Znáte ale všechny položky z výplatní pásky? V tomto článku si je rozebereme.

Důležité definice, aneb jak se vše počítá a co všechno každý platíme?

Pravdou je, že spousta lidí nemá ani ponětí o tom, kolik za ně jejich zaměstnavatel platí. Důležité jsou pro ně jen peníze, které nakonec najdou v kapse. Kdyby ale viděli finální částku, pravděpodobně by o svém šéfovi dostali jiné mínění, protože by konečně zjistili, jak moc si je jejich zaměstnavatel ve skutečnosti cení. Jak to tedy všechno je?

Hrubá mzda: ​

Jak už jsme nastínili na začátku článku, jedná se o sumu, se kterou jste zpravidla seznámeni ještě před nástupem do zaměstnání. Je to však pouze tzv. prvotní údaj, podle kterého se nakonec vypočítává skutečná částka, kterou zaměstnanec po odvedené práci obdrží. Obsahuje nejen pevnou složku platu, ale také různé odměny, příplatky nebo případné prémie. V případě práce o víkendech nebo ve státní svátek samozřejmě obsahuje ještě příplatek v souladu se zákoníkem práce, případně zákonnou náhradu mzdy za čerpání dovolené. Z této částky také platíte státu zdravotní pojištění ve výši 4,5 %, sociální pojištění (to je ještě o dvě procenta vyšší) a daň z příjmu.

Superhrubá mzda:

Toto číslo je ještě mnohem vyšší, zaměstnanec se ho však většinou ani nedozví. Tato částka totiž, na rozdíl od hrubé mzdy, obsahuje také zdravotní a sociální pojištění, které platí zaměstnavatel státu. Zdravotní pojištění se pohybuje ve výši 9 % z hrubé mzdy, sociální pojištění je dokonce až 25 % hrubé mzdy. Částka se nakonec navíc ještě zaokrouhluje na stokoruny a to nahoru, takže číslo bývá ještě vyšší. Superhrubá mzda je navíc základ, ze kterého se vypočítává daň z příjmu fyzických osob.

Daň ze mzdy:

Tato daň se oficiálně nazývá daň z příjmu fyzických osob a v současné době se jedná o 15 % superhrubé mzdy. Lidé, kteří mají vyšší příjmy, platí navíc takzvanou solidární daň ve výši 7 % z hrubé mzdy. Solidární dani se přezdívá milionářská daň a zaplatit ji musí každý, kdo, ať už pravidelně nebo jen výjimečně, například díky vysokým prémiím nebo kvůli odstupnému, získá vysoký plat. Zavedena byla v roce 2013, kdy svět ovládla hospodářská krize a v roce 2019 se týká lidí, kteří vydělávající více než 130 796 Kč měsíčně. Daň se však neplatí z celého příjmu, ale pouze z částky, která se nachází nad limitem pro solidární daň.

V případě zdravotního pojištění je však dodatečně třeba zmínit ještě jednu věc. Zdravotní pojištění jsou totiž povinní platit i lidé, kteří vydělávají méně, než kolik je zákonem stanovená minimální mzda (v roce 2019 se jedná o 13 500 Kč měsíčně). Toto se týká například lidí, kteří pracují na zkrácený nebo poloviční úvazek, nebo těch, kteří naplňují definici osob bez zdanitelných příjmů (tzv. OBZP). Mezi ty patří třeba studenti nebo rodiče na mateřské dovolené, senioři nebo osoby, které jsou zaregistrované na úřadu práce. Tito všichni mají povinnost zdravotní pojišťovně platit minimální měsíční zálohu, která pro letošní rok znamená 1 803 Kč. V případě osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), se jedná o částku alespoň 2 208 Kč.

Co vše si ale naopak můžete nechat z daní odečíst?

Aby to všechno nebylo tak depresivní a nedívali jste se měsíc co měsíc na to, kolik peněz jste si vydělali, ale které nikdy neuvidíte, můžete si samozřejmě také požádat o snížení daňové zátěže. Níže naleznete některé položky, které se dají z daní odečíst, díky nim může být váš finální příjem zase o něco veselejší.

Prohlášení poplatníka daně z příjmů:

Jedná se o tzv. růžový formulář, jehož oficiální název je ještě delší: Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Pokud jej podepíšete, ze základu daně si nakonec můžete odečíst slevy a uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Pokud však zaměstnanec tento papír nepodepíše, automaticky se mu počítá daň z příjmu ve výši 15 %. V případě, že jeden člověk pracuje pro více zaměstnavatelů, je možné mít prohlášení podepsáno pouze jednou. V takovém případě je samozřejmě výhodnější podepsat tam, kde vyděláváte více (máte vyšší hrubou mzdu). Takže pokud pracujete na plný úvazek a současně někde jinde na zkrácený úvazek, s největší pravděpodobností je lepší slevu uplatnit tam, kde jste zaměstnáni na závazek plný. Samozřejmě ale záleží na výši platu.

Sleva na dani:

Každý měsíc navíc můžete uplatnit nějaké slevy na dani. Sleva na poplatníka je ve výši 2 070 Kč, sleva na studenta je 335 Kč. Sleva na držitele průkazu ZTP/P je ve výši 1 345 Kč a nakonec můžete využívat i slevu na invaliditu. Pokud patříte mezi ty, kteří mají invaliditu I. a II. stupně, je výše slevy 270 Kč, v případě invalidity III. stupně je to až 420 Kč.

Daňové zvýhodnění na děti:

To může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů, takže zde se také vyplatí, pokud ho uplatní ten z rodičů, který pobírá vyšší plat. Obsahuje však ještě jedno zlepšení, pokud bude vypočtená daň z příjmu nižší, než je daňové zvýhodnění na děti, získá zaměstnanec tzv. daňový bonus. Tím se rozumí rozdíl mezi daní z příjmu a daňovým zvýhodněním, takže při tomto případě žádnou daň nebudete platit, naopak budete dostávat ještě peníze navíc. Abyste však roční daňový bonus mohli čerpat, je třeba, aby příjmy za rok 2019 byly alespoň šestinásobkem minimální mzdy, což je tento rok 80 100 Kč.

Když se podíváme na konkrétní částky, jedná se o tyto sumy: Daňové zvýhodnění na první dítě je ve výši 1 267 Kč, daňové zvýhodnění na druhé dítě je 1 617 Kč a daňové zvýhodnění na třetí a každé další dítě se počítá ve výši 2 017 Kč. Po uplatnění těchto slev se vypočítá částka, kterou zaměstnavatel měsíčně pošle finančnímu úřadu.

  • Další odčitatelné položky: Dokonce je možné uplatňovat i slevu na manžela či manželku, pokud jste se dostali do situace, že svého partnera musíte vyživovat. Pokud tedy váš partner nevydělává více než 68 000 Kč ročně, můžete si zpětně za rok požádat o slevu na dani. Mezi příjmy manžela nebo manželky se však nepočítá pouze mzda od zaměstnavatele, ale také příjmy z podnikání nebo z pronájmu nemovitostí, všechny typy důchodů, náhrada mzdy v pracovní neschopnosti, nemocenská nebo mateřská. Patří sem i podpora v nezaměstnanosti.
  • A dokonce také pokud musíte své dítě umístit třeba do mateřské školy nebo jiného podobného zařízení, můžete uplatňovat tzv. slevu na umístění dítěte, a to až ve výši 12 200 Kč za rok. To však probíhá pouze v rámci ročního zúčtování nebo v případě daňového přiznání.
  • Současně s tím také jednou ročně probíhá zúčtování dalších odčitatelných položek, jako jsou třeba zaplacené úroky na bydlení, zaplacení zkoušky, která ověřuje další vzdělávání, bezplatné plnění (dary), platby na penzijní připojištění či životní pojištění nebo platba členských příspěvků odborovým organizacím. Tak například až 300 000 Kč si můžete odečíst v případě, že jste takovou částku celkem za rok zaplatili na úrocích z hypotečního úvěru nebo stavebního spoření. Pokud jste začali úvěr čerpat až v průběhu roku, máte nárok na 25 000 Kč měsíčně. V případě penzijního připojištění je to zase 24 000 Kč za rok, pokud se však jedná o připojištění se státním příspěvkem, je třeba tuto částku snížit na polovinu. A dalších 24 000 Kč si můžete odečíst v případě plateb životního pojištění. I zde však platí zákonná výjimka, a to taková, že je třeba mít smlouvu nastavenou tak, abyste pojistku mohli vybrat nejdříve v době dovršení 60 let věku.
  • A nakonec ještě jedna výjimka, na kterou však dosáhnou jen ti nejbohatší, respektive ti s nejvyšším příjmem. V případě, že budete mít za rok 2019 výdělek větší než 1 596 552 Kč, odpadá vám povinnost platit sociální pojištění.

Jak tedy výpočet čisté mzdy za rok 2019 probíhá?

Pokusme si tedy názorně provést výpočet čisté mzdy. Jako příklad nám poslouží fiktivní pan Novák, který si se svým zaměstnavatelem dohodl plat (tedy hrubou mzdu) ve výši 32 700 Kč měsíčně. Tato výše platu je předpokládaná průměrná mzda pro roku 2019. Pan Novák má jedno dítě a podepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů, může tedy uplatňovat slevy na dani a v jeho případě i daňové zvýhodnění na dítě. Jeho manželka tedy slevu na dítě již uplatnit nemůže.

Z hrubé mzdy 32 700 Kč provedeme výpočet superhrubé mzdy dle kritérií, které jsme si vysvětlili výše. Superhrubá mzda pana Nováka bude 43 900 Kč (32 700 Kč hrubá mzda, k ní se připočte zdravotní pojištění ve výši 9 % a sociální pojištění 25 %, tedy 2 943 Kč a 8 175 Kč). Výslednou částku 43 818 Kč jsme zaokrouhlili nahoru. Daň z příjmu fyzických osob ve výši 15 % je 6 585 Kč. Následně pan Novák uplatní slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč a daňové zvýhodnění na dítě ve výši 1 267 Kč. Výsledná záloha na daň tedy bude 3 248 Kč (6 585 – 2 070 – 1 267). Zdravotní a sociální pojištění, které z hrubé mzdy pan Novák zaplatí, je ve výši 1 472 Kč a 2 126 Kč (rovná se 4,5 %, respektive 6,5 %). Po odečtení těchto položek bude výsledný cisty prijem pana Nováka 25 854 Kč.

Jak se vyznat ve výplatní pásce?

Každý zaměstnanec měsíčně dostane výplatní pásku, na které si najde všechny podstatné a potřebné údaje o platu. Je v ní nejen hrubá mzda nebo ta nejdůležitější položka, tedy čistá mzda, jež nakonec skončí v kapse (nebo na účtu), ale také spousta dalších podstatných informací. Víte, jak ve výplatní pásce číst? Poradíme vám s důležitými položkami.

Pojmy jako superhrubá mzda, hrubá mzda nebo čistá mzda jsme si vysvětlili výše, proto se jim nebudeme nyní tolik věnovat. Důležité je ale vědět, že je všechny na výplatní pásce najdete, nemusíte si je tedy nijak složitě počítat.

  • PPÚ: Tato zkratka, která znamená průměr pro pracovně-právní účely, znamená hodinový průměr za dovolenou, přesčasy nebo státní svátky. Počítá se sečtením hrubé mzdy za poslední čtvrtletí (například před dovolenou) a vydělí se počtem odpracovaných hodin. Takže pokud jste v tomto období například obdrželi prémie nebo jste odpracovali méně dní, bude tato průměrná odměna mnohem vyšší. Finální výplata vám tedy výrazně naroste.
  • DNP : The daily assessment base is the basis for the calculation of any sickness benefit. However, this is not the amount you will get if you become ill, but a basis based on your salary for the last year. Only after that is the share calculated according to how long you have incapacity for work. It is 60% DNP by the 30th calendar day of illness, 66% DNP from 31st to 60th and 72% DNP from 61st.

Sorry, there are errors on the page: