PODMÍNKY KAMPANĚ "DOVOLENÁ S FERRATUM"

Trvání kampaně

Kampaň trvá od 11. června do 16. června 2019

 

Organizátor

Kampaň je organizována společností Ferratum Bank p.l.c., ST Business Centre, 120 The Strand, Gzira, GZR 1027, MALTA dále jen „Organizátor“. Kontakt: info@ferratumbank.cz

 

Způsobilost a účast v kampani

Kampaň je určena pro osoby starší 19 let s trvalým pobytem na území České republiky. Kampaně se nesmí účastnit zaměstnanci společnosti Ferratum Bank p.l.c.

Účast v kampani probíhá na oficiálních internetových stránkách Organizátora podle pokynů uvedených na stránce https://www.ferratum.cz/dovolena-s-ferratum. Podmínkou pro účast v kampani je schválení čerpání produktu Ferratum Credit v době trvání soutěže ze strany Organizátora. Žádost o čerpání musí být podána přímo prostřednictvím webových stránek Organizátora. V případě, že vítěz kampaně nesplní podmínky anebo jiným způsobem poruší jakýkoliv zákon, bude z kampaně vyřazen a výhra mu nebude předána. Organizátor kampaně má právo vyloučit takové účastníky, kteří se snaží zneužívat kampaň, změnit výsledky nebo pravděpodobnost kampaně. Každý účastník se může v průběhu kampaně zapojit vícekrát (provést několik čerpání)

Vítězové kampaně budou kontaktováni e-mailem a následně bude jejich totožnost ověřena telefonicky.

Ochrana osobních údajů

Osoba zúčastněná na této kampani dává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti Ferratum Bank p.l.c. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje poskytnuté při účasti na této soutěži nebudou poskytovány žádné třetí straně. Mohou být však použité pro budoucí marketingové kampaně, dal-li k tomu zákazník svůj souhlas.

 

Cena

Hlavní cenou je každý den "Poukaz na dovolenou v hodnotě 10.000 Kč od invia.cz" pro 66. účastníka v pořadí, který v době Trvání kampaně provede čerpání produktu Ferratum Credit. Nezáleží přitom, zda se jedná o nového, nebo stávajícího zákazníka. Pro vyhodnocení pořadí v daném měsíci budou použity interní databáze Organizátora.

Vítězové kampaně budou kontaktováni e-mailem a následně bude jejich totožnost ověřena telefonicky. V případě, že vítěz nebude k zastižení po dobu jednoho měsíce, Organizátor si vyhrazuje právo vítěze z kampaně vyřadit.

Vitězové kampaně budou vybráni nejpozději 18. června 2019 a výhra jim bude doručena nejpozději 9. července 2019.

 

Přijmutí pravidel a právo na změny

Účastí na této kampani přijímá zúčastněný oficiální pravidla kampaně. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel, v případě potřeby, bez dodatečné specifikace.

 

Povinnosti Organizátora a vítěze kampaně

Vítěz si platí jakékoliv jiné náklady související s výhrou, jejím přijmutím nebo účastí na losování. Vítěz kampaně bere na vědomí, že Organizátor je vyloučen ze všech povinností, které jsou způsobené nebo jsou reklamované, že byly způsobené účastí na kampani nebo tím, že převzal cenu. Vítěz také bere na vědomí, že je Organizátor vyloučen ze všech povinností v souvislosti s následným využitím výhry, zjištěnými chybami a všemi povinnostmi týkajícími se jakékoliv škody způsobené účastí na kampani, přijmutím nebo využíváním výhry. Tato vyloučení z povinností neoslabují práva účastníka dané Zákonem o ochraně spotřebitele. Povinnosti Organizátora vůči účastníkům nepřekračují sumu nebo hodnotu z ceny uvedené v těchto pravidlech. Zúčastnění se účastí na této kampani zavazují, že budou dodržovat pravidla kampaně a rozhodnutí Organizátora. Organizátor má právo změnit pravidla oznámením na webové stránce soutěže.

 

Úloha Facebooku, Instagramu, Twitteru a Google Plus v soutěži

Kampaň a její výhra není žádným způsobem financována, podporována nebo vedená Facebookem, Instagramem, Twitterem nebo Googlem Plus.

 

AKCE: Ještě jste Ferratum Credit nevyužili? Půjčte si třeba 24.000 Kč s měsíční splátkou od 1650 Kč a úrokem od 5,75%. První půjčka zdarma. Podmínky kampaně najdete zde

Nové poskytování produktů Ferratum Micro a Ferratum Plus bylo ukončeno. Každý zákazník má nyní možnost zažádat si o flexibilní půjčku Ferratum Credit s měsíční úrokovou sazbou od 5,75%.

Částka

Jsme transparentní, s produktem Ferratum Credit se tedy nemusíte bát žádných (ani skrytých) poplatků spojených s jeho využíváním. 
ČERPANÁ ČÁSTKA: 24500 Kč
CELKEM ZA 30 DNÍ (při vrácení celé Čerpané částky za 30 dní): X
DENNÍ ÚROK od 31. dne (procentuální výše denního úroku od: 0.1890%*): 69 Kč
POPLATEK ZA SJEDNÁNÍ A VEDENÍ ÚVĚROVÉHO ÚČTU: 0 Kč
POPLATEK ZA ČERPÁNÍ (jednorázový Poplatek za čerpání částky): 0 Kč
POPLATEK ZA PŘEDČASNÉ SPLACENÍ: 0 Kč
POPLATEK ZA ZMĚNU DATA SPLATNOSTI: 0 Kč
POPLATEK ZA SJEDNÁNÍ PLATEBNÍCH PRÁZDNIN: 0 Kč
RPSN (Denní úroky jsou již zahrnuty) od: 258.02%

Kalkulátor splátek