Severské hodnoty aneb proč je důvěra klíč ke štěstí

The World Happiness Report je každoroční průzkum, který hodnotí 155 zemí dle toho, jak se jejich obyvatelé cítí šťastni. Tento průzkum zkoumá odpovědi na otázky spojené s výdělkem, sociální podporou, komunitou, osobní svobodou a mírou korupce za účelem určení míry štěstí celého národa. The World Happiness Report započal svoji práci v roce 2012 a od té doby lze pozorovat, že severské země jako Švédsko, Finsko, Dánsko, Norsko a Island jsou vždy v první desítce. V roce 2017 se poté na prvním místě umístili Norové, kterým těsně šlapali na paty Dánové. Ti však žebříčku vévodili tři předešlé roky.

Proč právě Seveřané?

Proč se v těchto žebříčkách severské země pravidelně umisťují na prvních příčkách? Ve stručnosti, severské země mají bezpochyby solidní systém sociální podpory, kvalitní zdravotnický systém, rovnost, dobré podmínky pro vzdělání, demokracii, bezpečnost a nízkou míru korupce v podnikání a ve vládě. Nicméně, dalším důležitým faktorem jde zde důvěra, a té se budeme v tomto článku věnovat především.

Na důvěře záleží

Zmiňujeme-li se o důvěře, máme na mysli důvěru nejen v lidi kolem sebe, ale i ve vládu. V roce 2010 průzkumy navíc ukázaly, že 74 % Norů, 64 % Dánů, 60 % Finů a 56 % Švédů věří, že mohou ostatním lidem důvěřovat.

Jak ale vlastně důvěru definovat?

Podle slovníku Merriam Webster ji lze vyjádřit hned třemi způsob, vlastními slovy však můžeme důvěru popsat jako bezpečný pocit toho, že někdo nebo něco je spolehlivý a upřímný.

A co když důvěru otestujeme?

V roce 2013 provedl americký magazín Reader´s Digest světový sociální experiment v podobě tzv. „testu peněženku“, který byl proveden v 16 velkých městech na světě. V tomto experimentu byla na veřejném místě odložena peněženka, která obsahovala doklady včetně jména, telefonního čísla, vizitky a ekvivalentu 50 amerických dolarů. Na prvním místě se tehdy umístilo finské hlavní město Helsinky, které bylo jako jediný zástupce severských států a kde se 11 z 12 peněženek vrátilo „majitelům“.

Dalším ukázkovým případem důvěry v severských zemích je například fakt, že děti jsou nechávány v kočárku na ulici, zatímco rodiče vyřizují nákupy nebo si vypijí šálek kávy uvnitř. Turistům se zdá taková míra důvěry až šokující, v severských zemích je toto ovšem normální.

Transparentnost a korupce

S důvěrou je taktéž spojena transparentnost. Od roku 1996 publikuje organizace Transparency International tzv. Corruption Perceptions Index (CPI), který každoročně hodnotí země dle jejich úrovně korupce. V roce 2016 se ze 176 zemích umístilo na prvním místě Dánsko spolu s Novým Zélandem, na druhém místě Finsko, na třetím místě Švédsko a Norsko spolu se Singapurem na místě pátém.

Kdo říká pravdu?

V roce 2013 taktéž probíhal každoroční Barometr důvěry, který pořádá společnost Edelman. Tento průzkum však ukázal, že z 31 000 respondentů věří tomu, co říkají obchodní magnáti, pouhých 18 %.

A přestože je tato statistika šokující, více alarmující je fakt, že toto číslo je jen o něco málo větší než číslo lidí, kteří věří ve vládu. Těch je totiž pouhých 13 %.

Bo Rothstein, švédský politolog a profesor na Oxfordské univerzitě publikoval článek, ve kterém se zabýval výzkumem toho, jak společnost a vláda ovlivňuje občany. Výsledkem tohoto výzkumu bylo mj. i to, že ti, kteří věří v právo své země a ve vládu, také více věří lidem kolem sebe.

Důvěra v podnikání dělá podnikání jednodušší

Když přijde na business, je samozřejmé, že důvěra všech účastníků je kladem pro podnikání jako takové. Věří-li si totiž všichni mezi sebou a sdílí-li stejné hodnoty, dochází ke spolupráci a k víře, že jedna ze zúčastněných stran nebude hrát špinavou hru.

Důvěru je ovšem taktéž třeba brát jako jeden z hlavních zdrojů ekonomiky, což je potvrzeno nejedním výzkumem a tento fakt opět dokazuje, proč jsou severské země prosperující. Uvědomují si totiž, že důvěra je měna, která může mít enormní dopad na ekonomiku a politiku.

Komu byste svěřili své peníze?

Pokud zapřemýšlíte nad pojišťovnami a bankami, kterou společnost byste si vybrali pro sebe? Komu byste svěřili své peníze? Byla by to společnost, u které je vaše rodina? Byla by to společnost s nejlepším hodnocením? Nebo společnost, kterou vám doporučil kamarád?

Ať už vám k vašemu rozhodnutí dopomůže jakékoli kritérium, toto rozhodnutí nelze uspíšit. A protože Ferratum Money bylo v roce 2005 založeno v Helsinkách, moc dobře víme, jaké jsou hlavní severské hodnoty a ctíme důvěru, upřímnost, spolehlivost a udržitelnost. Také věříme, že jakákoli finanční transakce je víc než jen to. Je to především vzájemná výměna založená na důvěře.

Ve Ferratum Money věříme v důvěru a v transparentnost, a proto můžeme bez obav říct, že vždy dostanete to, co vidíte. 

 Ohodnoťte nás! Ohodnoťte Váš chat a pomůžete nám zlepšit naše služby. +