Nový zákon o spotřebitelském úvěru má chránit

Od 1. prosince letošního roku je v platnosti nový zákon o spotřebitelském úvěru. Podle něj je možné splatit celý úvěr nebo alespoň jeho část bez sankcí a snižuje se také sankce za pozdní splácení. Zákon č. 257/2016 Sb. tak celkově posiluje postavení spotřebitelů na finančním trhu, a naopak zvyšuje odpovědnost poskytovatelů úvěrů.

Úspěšný boj s lichváři

Pravděpodobně nejdůležitějším dopadem zákona o spotřebitelském úvěru je výrazné pročištění trhu poskytovatelů úvěrů. Těch bylo v České republice několik desítek tisíc, s nový zákonem v platnosti bychom jich však na trhu měli najít maximálně několik set. Všechny společnosti nyní mají tříměsíční lhůtu na zažádání o licenci u České národní banky a ty, které to neudělají, se svou činností končí. Licence musí být vyřízena během patnáctiměsíční přechodné doby a bude vydávána na základě zkoušek odborné způsobilosti, živnostenské oprávnění již nestačí. Zároveň je třeba mít alespoň středoškolské vzdělání nebo působit tři roky v oboru. Základní kapitál společnosti je stanoven částkou 20 milionů korun. Česká obchodní inspekce nadále nebude působit jako kontrolní subjekt u žádného z nebankovních poskytovatelů půjček, hlídat je bude právě ČNB. Centrální banka má navíc i pravomoc dohlížet a postihovat i ty, kteří by zkoušeli půjčky poskytovat bez licence. Sankce za ilegální poskytnutí úvěru se může vyšplhat až do výše 20 milionů korun.

Důkladnější prověření věřitele

Česká národní banka bude poskytovatele půjček tvrdě trestat i za nedostatečné prověření schopnosti splácení dlužníka. To, jak bude taková prověrka vypadat, je již na společnosti, která úvěr poskytuje. Vyžádat si může potvrzení o příjmech žadatele či výpis z registru dlužníků. V potaz se bude samozřejmě brát i fakt, zda se jedná o dlouhodobého klienta s pozitivní úvěrovou historií. Pokud by došlo k tomu, že by možnosti dlužníka nebyly dostatečně prověřeny, stává se smlouva neplatnou a klient tak musí splatit vypůjčenou částku dle svých možností bez sankcí a bez úroků. Splátkový kalendář je stanoven na základě dohody s věřitelem, případně o něm rozhoduje soud.

Nižší sankce za pozdní splácení

Pozitivní zprávou je i jasně stanovený strop pro sankce, který si mohou společnosti stanovit. Nyní si mohou věřitelé naúčtovat jen náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vymáháním dluhu, zákonný úrok z prodlení a penále ve výši 0,1 procenta z dlužné částky za každý den prodlení. Oproti dřívějšku, kdy byla v legislativě pouze formulace, že věřitel nesmí v případě sankce postupovat v rozporu s dobrými mravy, je nyní stanovena hranice maximálně 50 % z dlužné částky. Zároveň tato částka nesmí přesáhnout dvě stě tisíc korun.

Změny v hypotečních úvěrech

Nový zákon se dotýká také hypotečních úvěrů. Nyní je možné každý rok splatit až 25 % hypotéky bez jakékoli sankce i mimo termín fixace, a to v době před takzvaným výročím smlouvy. Toto pravidlo platí pro všechny hypotéky uzavřené po 1. prosinci 2016. U hypotéky, které byly uzavřené dříve, je třeba čekat, až uplyne lhůta její fixace. Výhodnější je nyní i celé splacení hypotéky naráz. Oproti dřívějšku si nyní mohou banky naúčtovat pouze účelně vynaložené náklady.

 Ohodnoťte nás! Ohodnoťte Váš chat a pomůžete nám zlepšit naše služby. +