Jak by se vám líbila půjčka, kterou nemusíte vracet?

Trvání kampaně

Kampaň trvá od 5. března do 12. března 2018

 

Organizátor

Kampaň je organizována společností Ferratum Bank p.l.c., Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, 1551 Sliema, Malta dále jen „Organizátor“. Kontakt: info@ferratumbank.cz

 

Způsobilost a účast v kampani

Kampaň je určena pro osoby strarší 19 let s trvalým pobytem na území České republiky. Kampaně se nesmí účastnit zaměstnanci společnosti Ferratum Bank p.l.c.

Účast v kampani probíhá na oficiálních internetových stránkách Organizátora podle pokynů uvedených na stránce https://www.ferratum.cz/333. Podmínkou pro účast v kampani je schválení čerpání produktu Ferratum Credit v době trvání kampaně ze strany Organizátora. Žádost o čerpání musí být podána přímo prostřednictvím webových stránek Organizátora. V případě, že účastník kampaně nesplní podmínky anebo jiným způsobem poruší jakýkoliv zákon, bude z kampaně vyřazen a výhra mu nebude předána. Organizátor kampaně má právo vyloučit takové účastníky, kteří se snaží zneužívat kampaň, změnit výsledky nebo pravděpodobnost kampaně.

Vítězové kampaně budou kontaktováni e-mailem a následně bude jejich totožnost ověřena telefonicky.

 

Ochrana osobních údajů

Osoba zúčastněná na této kampani dává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti Ferratum Bank p.l.c. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje poskytnuté při účasti na této kampani nebudou poskytovány žádné třetí straně. Mohou být však použité pro budoucí marketingové kampaně, dal-li k tomu zákazník svůj souhlas.

 

Cena

Hlavní cenou je uhrazení Jistiny úvěru (Ferratum Credit) čerpané v době trvání kampaně, Úroku a Poplatku za čerpání pro každého 333. účastníka v pořadí. Pro vyhodnocení pořadí budou použity interní databáze Organizátora.

Vítězové kampaně budou kontaktováni e-mailem a následně bude jejich totožnost ověřena telefonicky. V případě, že vítěz nebude k zastižení po dobu jednoho měsíce, Organizátor si vyhrazuje právo vítěze z kampaně vyřadit.

Vitězové kampaně budou vybráni nejpozději 15. března 2018.

 

Přijmutí pravidel a právo na změny

Účastí na této kampani přijímá zúčastněný oficiální pravidla kampaně. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel, v případě potřeby, bez dodatečné specifikace.

 

Povinnosti Organizátora a vítěze soutěže

Vítěz si platí jakékoliv jiné náklady související s výhrou, jejím přijmutím nebo účastí na kampani. Vítěz kampaně bere na vědomí, že Organizátor je vyloučen ze všech povinností, které jsou způsobené nebo jsou reklamované, že byly způsobené účastí na kampani nebo tím, že převzal cenu. Vítěz také bere na vědomí, že je Organizátor vyloučen ze všech povinností v souvislosti s následným využitím výhry, zjištěnými chybami a všemi povinnostmi týkajícími se jakékoliv škody způsobené účastí na kampani, přijmutím nebo využíváním výhry. Tato vyloučení z povinností neoslabují práva účastníka dané Zákonem o ochraně spotřebitele. Povinnosti Organizátora vůči účastníkům nepřekračují sumu nebo hodnotu z ceny uvedené v těchto pravidlech. Zúčastnění se účastí na této kampani zavazují, že budou dodržovat pravidla kampaně a rozhodnutí Organizátora. Organizátor má právo změnit pravidla oznámením na webové stránce soutěže.

 

Úloha Facebooku, Instagramu, Twitteru a Google Plus v soutěži

Kampaň a její výhra nejsou žádným způsobem financovány, podporovány nebo vedené Facebookem, Instagramem, Twitterem nebo Googlem Plus.

 

 

Ferratum Credit
Flexi půjčka do 50.000 Kč

Minimální měsíční úhrada po 30 dnech:  @amount.
 • Až 50.000 Kč s úrokem 0% na 30 dnů*
 • možnost opětovného čerpání 
 • platební prázdniny až 2x ročně
 • flexibilní měsíční úhrady

Ferratum Micro
Krátkodobá půjčka do 20.000 Kč

Za 30 dní vrátíte celkem: @amount.
 • poprvé do 9.000 na 30 dní ZDARMA
 • doba splatnosti od 7 do 45 dnů
 • úhrada v jedné splátce
 • možnost prodloužení až o 60 dní

Ferratum Plus
Spotřebitelský úvěr do 25.000 Kč

Každých 30 dní hradíte měsíční splátku:@amount. 
 • pro opakované zákazníky
 • doba splatnosti od 2 měsíců do 1 roku
 • pevně stanovené měsíční splátky
 • do 15.000 Kč bez dokládání příjmu
Částka

 Ohodnoťte nás! Ohodnoťte Váš chat a pomůžete nám zlepšit naše služby. +